Přihlášení do LAA ČR a založení účtu

Pokud jste již registrován v LAA, pak prosím zvolte možnost Přihlášení nebo Registrace účtu.
If you are already registered with LAA, please choose Login or Account Registration.
Obecné údaje

 
Popup
Bydliště, kontaktní údaje
/
   

Zadejte platný email. Na zadaný email Vám bude doručeno potvrzení registrace a aktivační kód. Aktivační kód budete potřebovat k aktivaci vytvořeného účtu.

Přihlašovací údaje
Prohlášení

Potvrzuji tímto své členství v Letecké amatérské asociaci ČR a souhlasím se stanovami LAA ČR a s cíli LAA ČR. Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl v přihlášce do LAA ČR. Dále výslovně souhlasím s tím, aby LAA ČR jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé údaje, zaregistrované na mé jméno, za účely vyplývající z členství v LAA ČR. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefon pro účely informovanosti členů LAA ČR. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje dle platných předpisů.