Přihlášení do LAA ČR a založení účtu

Pokud jste již registrován v LAA, pak prosím zvolte možnost Přihlášení nebo Registrace účtu.
If you are already registered with LAA, please choose Login or Account Registration.
Obecné údaje

 
Popup
Bydliště, kontaktní údaje
/
   

Zadejte platný email. Na zadaný email Vám bude doručeno potvrzení registrace a aktivační kód. Aktivační kód budete potřebovat k aktivaci vytvořeného účtu.

Zadat korespondenční adresu
/
   

Přihlašovací údaje
Prohlášení

Potvrzuji tímto své členství v Letecké amatérské asociaci ČR a souhlasím se stanovami LAA ČR a s cíli LAA ČR.
Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů, resp. údajů právnické osoby, které jsem uvedl v přihlášce do LAA ČR.
Dále výslovně souhlasím s tím, aby LAA ČR jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR) mé osobní údaje zaregistrované na mé jméno za účely vyplývajícími z členství v LAA ČR.
Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu.
Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefon pro účely informovanosti členů LAA ČR.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje dle platných předpisů.
Rovněž se zavazuji neprodleně aktualizovat zadané kontaktní a přihlašovací údaje v případě jejich změny (e-mail, poštovní adresa, telefon) a beru na vědomí, že LAA ČR nenese odpovědnost pro případ, že jí změna těchto údajů nebyla oznámena.