Založení nového účtu

Pokud jste již v LAA ČR registrován jako právnická osoba, nebo nejste občanem ČR, pak pro zřízení přístupového účtu kontaktujete rejstřík LAA ČR. Pokud jste již v LAA ČR registrován, ale neznáte kombinaci rodného čísla a čísla pilotní licence nebo členského čísla, pak kontaktujte rejstřík LAA. Zadejte kombinaci minimálně 2 hodnoty z rejstříku LAA.

If you are already registered with LAA ČR as a legal entity, or you are not a citizen of the Czech Republic, then contact the LAA ČR to register for an account.
If you are already registered with LAA ČR, but do not know the combination of your personal identification number and the pilot license number or membership number, then contact the LAA.
Specify a combination of at least 2 values from the LAA Registry.

1. krok: ověření registrace uživatele v LAA ČR